Proje ve Türleri Nelerdir? (Tubitak Projeleri)

Tübitak'ın lise düzeyinde düzenlemiş olduğu projelerin genel tanıtımı ve proje türlerinin neler olduğuna dair bilgilendirmemiz yazımızda.

Proje ve Türleri Nelerdir? (Tubitak Projeleri)
proje-hazırlama

Proje Nedir ve Neden Yapılır?

  Proje genel olarak bir problem üzerine düşünülüp o probleme çözüm bulmaya yönelik tasarlanan  başlama ve bitiş tarihi olan belirli kaynaklarla yönetilen süreçtir. Bu yazımızda size genel itibariyle lise düzeyinde yapılan bilimsel araştırma projeleri ve bunların türlerinden bahsedeceğiz.

  Ülkemizde bir çok kurum tarafından proje yarışmaları düzenlenmektedir fakat bunlar arasında en prestijli olanlardan birisi TÜBİTAK kurumununun düzenlemiş olduğu proje yarışmalarıdır. Bu yarışmalar genel olarak üç kategoride yer almaktadır. Bu kategorilere aynı zamanda alt proje de denilmektedir. Bunlar araştırma , inceleme ve tasarım projeleridir. Bu alt projeler belirlenen tematik alanlardan en az beş(5) tanesini içermelidir. Kılavuzda yayınlanan tematik alanlar şunlardır.

 

 

İnceleme Projeleri

  Bütün proje türlerinde olduğu gibi burada da bir soru veya problemimiz vardır. Bu problem merak ettiğiniz bir alanda olursa çalışmalar sizin için daha eğlenceli hale gelecektir. Öncelikle çözülecek olan problem belirlenir ve bu problemin özellikleri etraflıca tanımlanır. Daha sonra problem ile ilgili anahtar kelimeler ortaya koyulur. İnceleme projelerinin en önemli adımı kaynak(literatür) taramasıdır. Kaynaklar tarandıktan hangi veriye hangi kaynaktan ulaştığımızı mutlaka belirtmemiz gerekir. Daha sonrasında eldeki verileri düzenli bir hale getirip hangi sonuca ulaştığımızı belirtiriz. Son olarak Tubitak bilim Fuarında bu veriliri sunmak amacıyla genelde poster haline getirilir ve o şekilde sunulur.

  Sunulacak olan poster genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde olacaktır. Posterin ölçüleri 100x80 cm büyüklüğünde olacaktır. Aşağıda verilen standart poster yapısı kullanılmak zorundadır. Poster 3 ana panelden oluşmaktadır ve şu şekildedir;

1. panelde alt projenin özeti, projenin amacı, araştırma soruları/hipotezi 

2. panelde projenin nasıl yönetildiği ile ilgili veriler

3.panelde ise proje bulguları ve sonuçları, gelecek çalışmalar için öneriler ile kaynaklara ilişkin açıklamalar yer almalıdır.


 

Ayrıntılı bilgiye İnceleme Projesi Nasıl Yazılır ve Yapılır?  yazısından  ulaşabilirsiniz.

 

Araştırma Projeleri

Bu alt proje türümüzde yine bir problem bulup ona çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz.Araştırma projelerinde iki temel kategoride ele alabiliriz. İlk kategorimiz "Deneysel Araştırma Projeleri". Bu proje türünde adından da anlaşılacağı gibi deneyler , kontrollü deneyler tasarlarız ve elde ettiğimiz bulguları sunarız. İkinci kategorimiz ise "Betimsel Araştırma Projeleri"dir. Bu proje türünde ise gözlem ve anket yöntemlerini kullanarak bir konuyu araştırırız ve elde ettiğimiz bulguları sunarız. Elde ettiğimiz bulguların nasıl sunulacağını değinip genellikle fuar için yukardaki gibi bir poster hazırlar o şekilde sunum yaparız. 

Ayrıntılı bilgiye Araştırma Projesi Nasıl Yazılır ve Yapılır? yazısından ulaşabilirsiniz.

 

Tasarım Projeleri

Her projede olduğu gibi yine bir problem buluruz ve ona yönelik çözüm yollarını araştırmaya başlarız.Bu problemin çözümünün neden önemli olduğunu ve faydalarını bilmemiz bahsetmemiz projenin geçmesi hususunda yardımcı olacaktır. Problemin çözümüne yönelik araştırmalar yapılıp farklı tasarımlar incelendikten sonra olası çözümler nelerdir onları listeleriz. Kullanılacak malzemeler ve yapılacak maketin nasıl olacağını belirtiriz.Fuar alanında tasarımımızı nasıl sergileyeceğimiz konusunda bilgilendirme yaparız. 

Ayrıntılı bilgiye Tasarım Projesi Nasıl Yazılır ve Yapılır?  yazısından ulaşabilirsiniz.

Not: Projelerin seçilmesini kolaylaştıran etmenlerden bir tanesi de paragraflar yazılırken biraz hikayeleştirmektir. Çok karmaşık kelimlerle anlatman yerine basit halde ve basit kelimelerle anlatmak daha faydalı olacaktır.